Doorgaan naar inhoud
Gratis verzending (vanaf 50 euro) en vandaag vóór 23.59 uur besteld = vandaag verstuurd.
Vandaag vóór 23.59 uur besteld = vandaag verstuurd.

Terugbetalingsbeleid

Definities

 1. Foodies in Heels: FMS Europe BV, statutair gevestigd te Eindhoven (Nederland) onder KvK nr. 66926963.
 2. Klant: degene met wie Foodies in Heels een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Foodies in Heels en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen;
  2. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast;
  3. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.);
  4. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.);
  5. het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is;
  6. het product geen los tijdschrift of losse krant is;
  7. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft; en
  8. de consument niet heeft afgezien van zijn/haar herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
  2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
  3. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen; of
  4. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructie.
 4. Mocht het retour gestuurde product beschadigd zijn of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering aan je doorberekenen. Behandel het product daarom altijd met de meeste zorg.
 5. De consument kan zijn/haar beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken door gebruik te maken van het retourportaal. Op het retourportaal kan de consument zijn/haar retourmelding doen en een verzendlabel afdrukken om (een deel van) de bestelling retour te sturen.
 6. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na de retourmelding te retourneren aan Foodies in Heels, bij gebreke waarvan zijn/haar herroepingsrecht komt te vervallen. De kosten voor het retourneren komen voor rekening en risico van de consument.
 7. Het bovenstaande herroepingsrecht is niet van toepassing voor zakelijke klanten.

 Terugbetaling van betaalde gelden en vergoeding van bezorgkosten 

 1. Indien de consument tijdig van zijn/haar herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig (een deel van) de bestelling aan Foodies in Heels heeft geretourneerd, dan zal Foodies in Heels het (eventueel) door de consument betaalde bedrag, volledig of voor dat deel van de bestelling dat geretourneerd is, binnen 14 dagen na ontvangst door Foodies in Heels aan de consument terugbetalen.
 2. Alleen indien de consument de volledige bestelling tijdig heeft geretourneerd zoals genoemd onder lid 1 zal Foodies in Heels ook de initiële verzendkosten die de consument (eventueel) betaald heeft terugbetalen samen met de terugbetaling volgend uit lid 1.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn/haar herroepingsrecht en (een deel van) de bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren voor rekening en risico van de consument.